بررسی طبقات اجتماعی در جامعه کنونی ایران از نگاه دیگر

بررسی طبقات اجتماعی در جامعه کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران از نگاه دیگر

بررسی طبقات اجتماعی در جامعه کنونی ایران از نگاه دیگر

طبقات اجتماعی از ابتدای زندگی اجتماعی انسان شکل گرفته و همواره وجود داشته است
برخی طبقات اجتماعی در طول تاریخ انسانی به طور ثابت یا با عمر بیشتر حضو داشته اند و برخی با عمر کمتر
اما در بحث کنونی سعی شده است تا به طبقات اجتماعی جدید که در نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ شکل گرفت پرداخته شود
همواره چه در اقتصاد و چه بحث سیاسی یا اجتماعی متخصصان جامعه را به طبقات پایین ، متوسط و یا بالا طبقه بندی کرده اند
و برای هر کدام از این طبقات اجتماعی، توصیفات و توضیحاتی قرار داده اند و همینک در فضای اینترنت می توانید اینگونه تحلیل ها را مشاهده کنید

بررسی طبقات اجتماعی در جامعه کنونی ایران از نگاه دیگر

بررسی طبقات اجتماعی در جامعه کنونی ایران از نگاه دیگر
بررسی طبقات اجتماعی در جامعه کنونی ایران از نگاه دیگر

طبقه بندی یک جامعه می تواند از منظر های مختلف و دیدگاه های متفاوت نیز تحلیل شود.
بررسی طبقات اجتماعی در جامعه کنونی ایران شامل طبقات شکل گرفته بعد از انقلاب ۱۳۵۷ یا در دوره نظام جمهوری اسلامی می باشد.
طبقات شکل گرفته در جامعه جمهوری اسلامی، طبقات خاصی است که بنا به برهه زمانی خود و شرایط و قوانین حکومتی و جبری شکل گرفته اند
و به عبارتی بسیاری از طبقات شکل گرفته در تاریخ انسانی را می توان گفت طبقات طبیعی یا ناخواسته می باشند.
اما طبقات اجتماعی مورد بحث در جامعه جمهوری اسلامی از ویزگی های خاصی برخوردار است که کمتر در تاریخ انسانی و اجتماعی و جهانی شکل گرفته است
در زیر در این بحث از دو منظر جامعه جمهوری اسلامی ایران را طبقه بندی کرده ایم.
طبقه بندی اول

طبقه بندی با ما و غیر ما در جامعه جمهوری اسلامی

اینگونه طبقه اجتماعی مرتبط با بحث آزادی آن جامعه می باشد و این شکل طبقه بندی را میتوان سیاسی به حساب آورد.
این گونه طبقه در تمامی حکومت های غیر آزاد و شکل گرفته بر اساس عقیده خاص یا افراد خاص وجود داشته است.
اما در جمهوری اسلامی ایران در جهت بر آوردن مردم به نظام خود و شناخت خود و غیر خودی دست به ابتکارات خاصی زده شده است
به عبارتی با گسترش دادن حوزه برخی فعالیت ها منجر به شکل گرفتن دو طبقه در این موضوع شده اند مانند :
عضو بسیج بودن یا نبودن
شیعه بودن یا نبودن
معتقد به ولایت فقیه بودن یا نبودن
خانواده ایثارگر بودن یا نبودن
در مراسم های سیاسی شرکت کردن یا نکردن
اهل مسجد یا دعا و … بودن یا نبودن
حوزوی بودن یا نبودن
و …
که در نهایت منجر به شکل گیری دو قطب یا طبقه شده است

بررسی طبقات اجتماعی در جامعه کنونی ایران از نگاه دیگر

بررسی طبقات اجتماعی در جامعه کنونی ایران از نگاه دیگر
بررسی طبقات اجتماعی در جامعه کنونی ایران از نگاه دیگر

طبقه ای که خود را به آنچه که نظام جمهوری اسلامی ایران تجویز کرده است متعهد بداند یا متعلق بداند از امکانات و امتیازات برخوردار بوده و می تواند زندگی تضمین شده ای داشته باشد
و در خود این طبقه متعهد نیز می توان طبقه کوچک واقعی و طبقه بزرگ غیر واقعی را دید که طبقه واقعی کسانی هستند که به صورت کامل و باطنی متعهد و متعلق به نظام میباشند و طبقه غیر واقعی که به طور ظاهری و از روی ریا فعالیت هایی را انجام می دهد تا بتواند در جامعه جمهوری اسلامی ایران از امکانات و پیشرفت برخوردار باشد.
طبقه بندی دوم

طبقه امتیاز داران و بدون امتیاز ها

طبقه بندی دوم نیز به شکلی با طبقه بندی اول ما در ارتباط است
به عبارتی در طبقه بندی دوم، طبقه بندی اقتصادی و اجتماعی مد نظر می باشد که بر اساس همان طبقه بندی اول یعنی با ما و غیر ما شکل گرفته است و از اول انقلاب ۱۳۵۷ در جامعه ایران ریشه دوانده است
این طبقه بندی دوم را اسمش را می گذاریم طبقه های برخوردار از امتیاز و بدون امتیاز
طبقه امتیاز داران را نیز می توان به مراتب و درجات مختلف نیز طبقه بندی کرد.
طبقه امتیاز داران کسانی هستند که به نوعی در گروه های تعیین شده با ما یا غیر ما در طبقه بندی اول ( که در سطور بالا ذکر شد) در نظام جمهوری اسلامی قرار می گیرند

بررسی طبقات اجتماعی در جامعه کنونی ایران از نگاه دیگر

بررسی طبقات اجتماعی در جامعه کنونی ایران از نگاه دیگر
بررسی طبقات اجتماعی در جامعه کنونی ایران از نگاه دیگر

به عبارتی در نظام جمهوری اسلامی که نه بر شایسته سالاری بلکه بر مبنای امتیاز سالاری شکل گرفته است
هر کس که امتیازات تعیین شده بیشتر نظام را داشته باشد از شرایط، امکانات و پیشرفت های بیشتر و توجهات حکومتی و مصونیت های بیشتر برخوردار خواهد بود
به طور مثال از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ تا کنون و به مرور کسانی که برای انقلاب تلاش بیشتر کردند و یا در جنگ شرکت کردند و یا از اطرافیان این افراد بوده اند ( خانواده ایثارگر یا انقلابی و … ) این حق و امتیاز را پیدا نمودند که در تحصیلات،سربازی، شغل، مزایای حقوقی، مناصب حکومتی ، تسهیلات بانکی و صد ها مورد دیگر از سهمیه و توجه خاص برخوردار شوند.
و این روال که حدود ۴۰ سال می باشد که در نظام جمهوری اسلامی پابرجا مانده است باعث شده است که افراد نالایق و با مقاصد سودجویانه در تمامی قسمت ها نفوذ یابند
و همچنین باعث شده است که افراد در جایگاه واقعی خود از نظر شایستگی و تخصص قرار نگیرند

بررسی طبقات اجتماعی در جامعه کنونی ایران از نگاه دیگر

بررسی طبقات اجتماعی در جامعه کنونی ایران از نگاه دیگر
بررسی طبقات اجتماعی در جامعه کنونی ایران از نگاه دیگر

این وضعیت طبقه سازی امتیاز گرا در دهه چهارم نظام جمهوری اسلامی بیشتر از پیش نتایج خود را نشان داد
نتایجی که نمود فساد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده در جامعه جمهوری اسلامی ایران بوده است
می توان گفت این طبقه بندی دوم که در نظام جمهوری اسلامی بر اساس امتیاز ها در نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت به شکلی در نوع خود در جوامع انسانی و تاریخ اجتماعی منحصرب به فرد می باشد.
طبقه امتیاز داران و بدون امتیاز ها در جوامعی شکل می گیرد که میخواهند مردم را به دسته های خود و غیر خودی سامان دهند تا بقای نظام یا حکومت خود را دوام بخشند.
این طبقه بندی بدون سابقه نیست اما در جمهوری اسلامی ایران به شکل خاص و منحصر به فرد و گسترده به اجرا گذاشته شده است

نتایج طبقه بندی های شکل گرفته در نظام جمهوری اسلامی ایران :

از مهمترین فایده های این طبقه بندی ها در یک نظام مانند جمهوری اسلامی علاوه بر شناخت و دسته بندی افراد خود و غیر خودی که بر استحکام حکومت می افزاید
موجب ایجاد دو دستگی و تقابل در این دو دسته در بین مردم شده است که باز نیز می توان گفت مهترین فایده آن استحکام آن نظام خواهد شد.
و البته به برخی مضرات دیگر این طبقه بندی ها نیز در سطور بالا اشاره شد مانند
افزایش فساد در تمام قسمت های یک حکومت و جامعه
از بین رفتن اتحاد مردم
از بین رفتن آزادی های فردی و مدنی
از بین رفتن شایسته سالاری
افزایش نارضایتی کلی مردم از حکومت
و …
نویسنده : ر-ه-ب
: نی نای

5 دیدگاه برای “بررسی طبقات اجتماعی در جامعه کنونی ایران از نگاه دیگر”

 1. سلام.متنتون پر از مغلطه است.اول اینکه در طبقه بندی اول شما گفتید که شیعه بودن یا نبودن یا ملزم به ولایت فقیه بودن یا نبودن یک ارزشه.اینها ارزش هست اما وقتی برای انجام کارهای اداری به بانک میرویم یا برای انجام کاری پزشکی به بیمارستان میرویم کسی از ما میپرسد که به ولایت فقیه اعتقاد داریم یا خیر؟؟؟؟قطعا نه.این سوالاتی که در مقاله ی شما مطرح شده برای خدمات عمومی دادن به ما هیچ زمان مطرح نشده است و تنها زمانی مطرح شده که پای شغل حساسی در میان باشد مثل زمانی که فرد میخواهد جزیی از بخش نظامی کشور باشد که این موضوع هم با توجه به حساسیت اینکار طبیعی است.دریافت کردن خدمات عمومی هیچوقت در جمهوری اسلامی منوط به پاسخ به این سوالات نبوده است.پس اسن طبقه بندی غیر منطقی است چون هیچوقت زمانی که در خیابان راه میرویم کسی به ما نمیگوید اگر شیعه ای برو اگرنه بایست تا خفه ات کنم!!!موضوع بعد اینکه اصل نظام جمهوری اسلامی بر اساس شایسته سالاری شکل گرفته اما دولت ها بخصوص دولت کنونی شایسته سالاری را اصل قرار نداده اند.عجیب ایت که نویسنده ی این متن حتی تفاوت نظام و دولت را نمیداند.!!طبقه بندی های پوچ و بی منطقی در این مقاله انجام شده و در نهایت خودتان هم نتیجه گرفته اید اما به عنوان یک انسان با حداقل اطلاعات باید بدانید اگر تمام حرفهای شما صحیح باشد با فرض اینکه این حرکات تماما درست است نتیجه نارضایتی مردم است نه اینکه تحکیم حکومت.یعنی حتی از فرض غلط هم نتیجه ای غلط گرفته اید.غلط اندر غلط!!بحث اینکه خیلی از جاها افراد مدعای دین مردم را بدبخت کرده اند را قبول دارم اما این بدان معنی نیست که تمام امتیازاتی که برای جانبازان وجود دارد غلط است!!این یک مغالطه ی بزرگ است.این یک اصل در تمامی جهان است که افرادی که برای وطن خود تلاش کرده اند امتیازاتی دارند.در کشور پیشرفته ای مثل آلمان نوه های کشته شدگان جنگ جهانی دوم هنوز امتیازاتی دارند!!! تازه جنگ آنها تهاجمی بوده و جنگ ما دفاعی و مقدس.به هر صورت نویسنده ی این متن نیازمند مطالعه ی اساسی میباشد.در همه ی زمینه ها.مشتاق گفتگو با نویسنده ی این متن هستم.mohammadirani4463@gmail.com

  1. در پاسخ به محمد.
   چی چی غلط و درست واسه خودت می بافی
   تو چکاره ای که واسه دیگران غلط و درست می بافی
   شما که برداشتت ازین متن این بود که اگر شیعه نیستی خفت می کنم دیگه فاتحت خوندست
   داره واقعیت های جامعه رو می گه شما با چرت و پرت جوابش میدی
   شما ادم های ریاکاری هستید ازون ور روزی هزار بار امریکا و المان و …. رو حروم می کنید
   ازون طرف میگید چون جانبازای اونا دارن ماهم میخوایم و
   هرچیزی که بنفع خودتونه امریکا و انگلیس و کشورهای دیگه خوبند
   هرچیزی به ضررتونه اونا کافرند
   فقط توی خوردن ملت استادین که چطوری از سیاست اونا استفاده کنید

 2. در پاسخ به علی آقای گل
  اول اینکه من در مقام قضاوت قرار نگرفتم فقط یکسری نقد های اساسی به متن وارد بود که گفتم.دوم.من به کسی نگفتم اگه شیعه نیستی خفت میکنم.شما نقد من رو درست نخوندید.نویسنده گفته مردم همیشه به دو دسته ی طرفدار ولایت و مخالف ولایت تقسیم شدند.من در جواب گفتم در دادن خدمات عمومی هیچکس مارو دو دسته نکرده.تاحالا شده شما بری بیمارستان بهت بگن اگه طرفدار انقلاب نیستی آمپولت نمیزنم!قطعا نه.هیچوقت نشده که کسی تو خیابون راه بره و بهش بگن اگه شیعه نیستی خفت میکنیم!!پس شما نقد رو اشتباه خوندید.پس در دادن خدمات عمومی(مثل بهداشت و درمان یا آموزش یا چیزهای دیگه)هیچکس مارو (برخلاف نظر نویسنده)دودسته نکرده.
  سوم اینکه من با نطق جوابشون رو دادم و نقد کردم و تنها کسی توهین میکنه که منطق خاصی برای دفاع از حرفاش نداشته باشه.
  چهارم که جالبه که میگید من روزی هزار بار آمریکا رو حروم میکنم در حالی که در زندگی من نیستید و حتی من رو نمیشناسید.محض اطلاع.سیاست من در قبال همه ی کشور ها اینه که اگه ویژگی خوب دارن باید ازشون تقلید کنیم مثل مثالی که زدم.
  پنجم اینکه من غذامم به زور میخورم چه برسه به اینکه ملت رو بخورم.حقیقت اینه که شما کلا منو قضاوت کردید که برای من مهم نیست واقعا.

 3. الان تو بخش بررسی واقعیت این سایت هستیم که این مقاله در اون قرارداده شده.اما یکی از چیزهایی که برای بررسی واقعیت لازمه علاوه بر نکاتی که گفته شد نکات مثبت هم در مقایسه با گذشته گفته بشه و قضاوت رو به خواننده بسپاریم.اما متاسفانه فکر میکنم تمام افراد این سایت و تمام نویسنده هاش یک دید دارند و برای همین در متن خودم ایمیل خودمو دادم که از این طریق با یکی از اعضای این سایت ارتباط بگیرم و بطور موازی با عقاید اونها عقاید دیگری رو هم مطرح کنم و قضاوت رو به خواننده بسپارسم.اما متاسفانه تا الان هیچ پیامی دریافت نکردم.بهرحال عقیده هایی که در این مقاله و مقاله های مشابهش تو همین سایت گفته میشه اگه منطقی و درست و قابل دفاع باشه قطعا اجازه ی گفتن عقایدم به من در قالب مقاله ای دیگه تو همین سایت داده میشه.اما فعلا این اتفاق نیوفتاده…..

  1. سلام
   کاربر گرامی
   در سایت بخشی جهت ارسال مطلب وجود دارد ( با نام ارسال مطلب در بالا یا ابتدای سایت) که شما یا هر فرد دیگر می تواند مطلب خود را ارسال نموده و در این سایت با نام خود درج نماید
   اگر مطلب یا مقاله شما در جواب مقاله دیگری در این سایت هست حتما ذکر کنید
   موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *