متن زیبا تبریک روز اسناد ملی و مکتوب ۱۹ اردیبهشت

متن زیبا تبریک روز اسناد ملی و مکتوب 19 اردیبهشت

متن زیبا تبریک رسمس روز اسناد ملی و مکتوب ۱۹ اردیبهشت

پیامک روز اسنادملی و میراث مکتوب و  پیام اداری روز اسنادملی و میراث مکتوب و جملات مخصوص روز اسنادملی و میراث مکتوب و متن مخصوص روز اسنادملی و میراث مکتوب در این بخش مشاهده کنید.

متن زیبا تبریک روز اسناد ملی و مکتوب ۱۹ اردیبهشت

اس ام اس روز اسنادملی و میراث مکتوب

جملات مخصوص روز اسنادملی و میراث مکتوب, متن مخصوص روز اسنادملی و میراث مکتوب

—–

اسناد آینه تاریخ و فرهنگ و گنجینه گرانبها و تجدید ناپذیر یک جامعه است

و با آنهاست که می توان به سبک زندگی امور اداری و اجرائی، فرامین، دستورالعمل ها و آرمان ها و دغدغه ها و چالش ها، دردها و شادیهای نیاکان پی ببریم .

روز اسناد ملی را تبریک عرض می کنیم

—–

امروز آنچه برای جوانان ما ضروری است شناخت فرهنگ خودی و شناخت خویشتن خویش است و این کاری است که سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در آن نقش بسزایی دارد.

روز اسناد ملی و میراث مکتوب را به همه دست اندرکاران آن در کشور تبریک عرض می کنم و برای آنها در این راستا توفیق روز افزون از خداوند منان خواستارم.

——

متن زیبا تبریک روز اسناد ملی و مکتوب ۱۹ اردیبهشت

متن زیبا تبریک روز اسناد ملی و مکتوب 19 اردیبهشت
متن زیبا تبریک روز اسناد ملی و مکتوب ۱۹ اردیبهشت

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران متولی حفاظت و پاسداری از گنجینه ی میراث مستند ایران و نشانه ی بارز بالندگی فرهنگ و تمدن و مایه گسترش دانش و استحکام باور هاست،

گنجینه ای که متشکل از برگهای زرینی است که تاریخ این مرز و بوم و تلاش ایرانیان را در تولید علم و دانش به نمایش می گذارد.

روز اسناد ملی و میراث مکتوب برای تمام دست اندرکاران این عرصه تبریم عرض می نمایم

—-

انسان در طی قرون متمادی و در خلال رویارویی با حوادث گوناگون به تجربیات ارزشمندی دست یافته است.

تاریخ، مجموعه تمامی این تجربیات است. عدم بهره مندی از این دستاورد گرانبها و سرمایه عظیم بشری می تواند ضمن آنکه به تکرار خطاها و اشتباهات گذشته بیانجامد باعث گسستگی نسل امروز با نسلهای پیشین شود.

اسناد ملی هر کشور به منزله گنجینه ای گرانبها است که به پلی ارتباطی بین گذشته و آینده آن سرزمین می ماند و می بایست از آن محافظت به عمل آید.

روز اسناد ملی و میراث مکتوب گرامی باد

گرامی داشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب

: نی نای

1
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.