درباره ما

نی نای

این دامنه به فروش می رسد

نی نای

نی نای از دو کلمه نی و نای تشکیل شده است و با هم معنی صدای نی یا ناله نی را می دهد

و اما نی نای در این سایت بر می گرددبه معنایی فرای معنای لغوی آن و در اینجا نی نماد انسان است (همانطور که در ادبیات فارسی  و عرفان اسلامی و ایرانی چنین است ) و نای هم همان معنای صدا و ناله را می دهد.

و در نهایت باید گفت منظور و معنای نی نای می شود :  صدا ، ناله یا فریاد انسان

و سایت نی نای سعی بر آن دارد تا صدای انسان ها و یا ناله و فریاد انسان ها باشد.

انسانی که در دنیای امروز با دنیایی روبرو شده است که نمی داند چگونه می تواند با آن روبرو شود و دنیای کنونی در حال بلعیدن انسان ها با دریای اطلاعات درست و غلط هست.

اما نی نای می خواهد یک صدای واقعی و صادق و قابل اعتماد برای انسان ایرانی باشد.

نی نای یک سایت کاملا مستقل می باشد و تابع قوانین موجود حکومت ایران است و به همین دلیل در سیستم ساماندهی سایت های ایران خود را به ثبت رسانده است.

جهت هر گونه سوال و پیشنهاد می توانید از فرم تماس با ما استفاده نمائید.