بازی

بازی یا چالش نهنگ آبی یا نهنگ سفید چیست + دانلود

بازی یا چالش نهنگ آبی یا نهنگ سفید چیست + دانلود

بازی یا چالش نهنگ آبی یا سفید چیست + دانلود -شهریور ۹۶ بازی یا چالش نهنگ آبی یا نهنگ سفید چیست + دانلود می گویند که این بازی توسط یک روانشناس به اجرا درآمده است و آن فرد ادعا کرده است که میخواهد افراد بی انگیزه و به درد نخور جامعه را حذف کند پس با آگاهی خودمان ثابت می کنیم به دردنخور و نژاد پرست کسی بوده است که این بازی را تهیه کرده است اسم نهنگ آبی یا سفید به احتمال زیاد به این دلیل به این بازی داده شده است که در واقعیت نهنگ آبی یا...

ادامه مطلب