کاهش وزن

 رژیم غذایی سم زدایی در جلوگیری از چاقی

 رژیم غذایی سم زدایی در جلوگیری از چاقی

چاقی در زمان های مدرن نگران کننده است: ما در معرض سموم روز و شب، داخلی و خارجی، از طریق غذا، آب، خاک، هوا، لباس و اشعه. رژیم غذایی سم زدایی در جلوگیری از چاقی در ابتدای کار آنچه که شما نباید فراموش کنید بعد روانشناسی و انگیزش و اراده در بحث گرفتن رژیم غذایی می باشد. رژیم غذایی ما یک راه است که ما از سموم مانند مواد شیمیایی، مواد مخدر، شکر و دوزهای روزانه محرک ها و آرام بخش ها استفاده می کنیم. رژیم های پاک کننده کمک می کنند تا بدن را پ...

ادامه مطلب