پدر و مادر

راه های بارداری در چهل سالگی

راه های بارداری در چهل سالگی

راه های بارداری در چهل سالگی آیا بارداری در ۴۰ امکان پذیر است؟ اگر چه پزشکان به زنان می گویند تخمدانها بعد از ۳۵ سالگی تخم کمتر سالم را تولید می کنند، اما هنوز هم ممکن است به طور طبیعی باردار شد با یک حاملگی سالم و تولد نوزاد سالم. راه های بارداری در چهل سالگی شما می توانید معکوس کنید سن باروری را با داروهای طبیعی و در کلینیک زیست شناسی. برای بسیاری از زنان در پیری و یائسگی به طور منظم دوره های قاعدگی را به اندازه کافی برای باردار شدن با...

ادامه مطلب