عروسی

عروسی پسر ۷ ساله خوزستانی که سرطان داشت + عکس

عروسی پسر ۷ ساله خوزستانی که سرطان داشت + عکس

عروسی پسر ۷ ساله خوزستانی  و داماد شدن این پسر که دچار بیماری سرطان می باشد + عکس عروسی پسر ۷ ساله خوزستانی که سرطان داشت + عکس در این دنیای کوچک و بزرگ مهمترین چیزی که می تواند برای انسان شادی آور و با ارزش باشد داشتن قلب مهربان و شاد و همچنین شاد کردن قلب دیگران است پسر ۷ ساله خوزستانی که دچار سرطان می باشد آرزویی داشت که برآورده شد. آن آرزو پوشیدن لباس دامادی بود. چه می شود کرد ! پسر ۷ ساله خوزستانی که داماد شد + عکس دامادی پسر ۷ سال...

ادامه مطلب