تکنولوژی

جزئیات و واقعیت خبر انتقال سرور های تلگرام Telegram به ایران

جزئیات و واقعیت خبر انتقال سرور های تلگرام Telegram به ایران

بار ها شده است که هر کدام از ما در شبکه های مجازی و تلویزیون دیده ایم که خبرهای مبنی بر انتقال یا فیلتر تلگرام و .. مطرح شده است. اینکه حکومت ایران از در کنترل نبودن تلگرام ناراحت هستند امری کاملا معلوم است. جزئیات و واقعیت خبر انتقال سرور های تلگرام Telegram به ایران ولی جالب اینجا هست که هر از گاهی خبری مبنی بر حذف یا فیلتر یا انتقال سرور این شبکه تلگرام میشنویم که بعد از مدتی توسط صاحب آن تکذیب می شود. سوال اینجاست که چه کسی راست می گوید ...

ادامه مطلب