والیبال

نتیجه بازی والیبال ایران و فرانسه با پیروزی ایران پایان یافت

نتیجه بازی والیبال ایران و فرانسه با پیروزی ایران پایان یافت

نتیجه بازی والیبال ایران و فرانسه با پیروزی ایران پایان یافت نتیجه بازی والیبال ایران و فرانسه با پیروزی ایران پایان یافت والیبال ایران با شرافت و غیرت خود توانست مقابل قهرمان چهان به پیروزی برسد و خود را قهرمان کند ترکیب بازیکنان والیبال ایران که مانند ترکیب بازی های قبلی بود و بازیکنان اصلی در آن حضور داشتد در ۵ ست بازی و با نتیجه سه بر دو بر فرانسه پیروز شدند نتیجه بازی والیبال ایران و فرانسه والیبال ایران، فرانسه را شکست داد والیبال ایر...

ادامه مطلب