انشا ادبی و زیبا در مورد ناخن با ساختمان رعایت بند

متن درباره ناخن – انشا طنز درباره ناخن – انشا با موضوع ناخن – انشا درباره ناخن – انشا درمورد ناخن پایه هفتم انشا درباره ناخن – انشا در مورد ناخن پایه هفتم

انشا ادبی و زیبا در مورد ناخن با ساختمان رعایت بند

انشا نوشتن را نباید با نوشتن خالی یا ساده یکی دانست
ما می خواهیم با انشا نوشتن، قدرت تخیل و زیبایی کلام و نوشتن را نشان دهیم.
با انشا نوشتن می توانیم ببینیم چقدر استعداد نویسندگی داریم.
هر چند روش های موجود در درس انشا بسیار بد و ناکارآمد هستند با این همه ما نباید به این روش های بدردنخور اکتفا کنید.
دوستانی که میخواهند انشا نویس یا نویسنده خوبی شوند باید کتاب زیاد بخوانند و زیاد بنویسند. کتاب های داستانی و ادبی در این مورد خیلی مهم است.
در زیر یک نمونه انشا با موضوع ناخن ارائه می شود که امیدواریم مورد پیند و استفاده قرار گیرد. در انشا زیر سعی شده است ساختمان بندها مشخص باشد.
بندها در یک متن باعث می شود مفهوم و معنای متن انشا بهتر معلوم شود.

ناخن

انشا نوشتن در ناخن کار هر کسی نیست و به قول معروف مرد کهن میخواهد و گاو نر
نمیدانم این موضوعات انشا از کجا می آید ولی خب مجبوریم برای کمی نمره به خودمان زحمت دهیم و چند کلامی در مورد ناخن عزیز صحبت کنیم.
اول از همه بگذارید در مورد بود و نبود ناخن صحبت کنم.
اول از همه فرض کنیم ما ناخن نداشتیم چه اتفاقی می افتاد. خب معلوم است نوک انگشتان ما به سرعت از بین می رفت پس باید به خاطر داشتن این نعمت خودمان را دوست بداریم که چقدر خوب طراحی شده ایم. این ناخن ها البته استفاده های دیگر نیز دارد مثل کندن چیزی یا خاراندن خود، اصلا فکر این را شاید نکرده بودید ولی همین خاراندن خودتان بدون داشتن ناخن ممکن نبود.
ناخن نداشتن همانا و زندگی نکردن همانا . فکر کرده اید که این ناخن اگر نبود چقدر زندگی برای ما آدم ها سخت می شد و نمیتوانستیم خیلی از کارها را انجام دهیم. نمیتوانستیم اشیا را محکم بگیریم نمیتوانستیم مثلا میوه ای مثل پرتقال را پوست بکنیم.

انشا ادبی و زیبا در مورد ناخن با ساختمان رعایت بند

انشا ادبی و زیبا در مورد ناخن با ساختمان رعایت بند
انشا ادبی و زیبا در مورد ناخن با ساختمان رعایت بند

ناخن باعث شده است که نوک انگشتان ما سفت تر شده و بتواند بهتر با ابزار کار کند. همه این ها را بگذاریم کنار ناخن به بدن و دستان ما زیبایی هم داده است. اگر ناخن روی انگشتان ما نبود، انگشتان ما یک تیکه گوشت شل و ول میشد
ناخن های ما آدم ها خیلی حرف برای گفتن دارند. و هر روز رشد می کنند و بلند تر می شوند و به ما می گویند عمرت دارد می گذرد و مراقب باش که با این دست ها و پاها چه می کنی اما کو گوش شنوا
دست ها و پاها که ناخن روی آن قرار گرفته است خودش حرف برای گفتن دارد، مثلا چرا ناخن روی بینی یا گوش یا لب های خودمان نداریم. چون پاها و دست های ما هستند که بیشترین ارتباط را با محیط ما دارند و آسیب می بینند و همینطور کارهای ما با آنها انجام می شود.
خلاصه در پایان می خواهم بگویم ناخن برای انسان خیلی مهم هست و اینکه یک روز بدون ناخن باشیم خودش غیر ممکن است چون ان موقع هیچ کاری نمی توانیم بکنیم.
تهیه : نی نای