بایگانی برچسب ها: خبرنگار

۹ متن رسمی پیام تبریک روز خبرنگار

۹ متن رسمی پیام تبریک روز خبرنگار

۹ متن رسمی پیام تبریک روز خبرنگار در ۱۷ مرداد ۹ متن رسمی پیام تبریک روز خبرنگار در ۱۷ مرداد ۹ متن رسمی تبریک روز خبرنگار شماره ۱ : ن و القلم و ما یسطرون ۱۷ مرداد، سالروز شهادت مجاهد اهل قلم مجید صارمی، به حق روز خبرنگار نامگذاری شده است. خبرنگاران، این سفیران صادق و راویان صدیق همواره در راه حقیقت و رسالت خطیر و سترگ آگاهی بخشی، اهتمام می ورزند. و تنها یک روز در سال فارغ از دغدغه های کاری، لبخندی حاکی از آرامش بر لبانشان جاری می گردد. روز ...

ادامه مطلب

متن تبریک روز خبرنگار ۱۷ مرداد زیبا و جدید

متن تبریک روز خبرنگار ۱۷ مرداد زیبا و جدید

عشق را می توان زمانی دید که خبرنگاری به عشق انسان ها و نشان دادن درد آنها سخت ترین شرایط را تحمل می کند و از زندگی خود می زند روز خبرنگار را به شما دلاوران خستگی ناپذیر تبریک می گویم متن تبریک روز خبرنگار ۱۷ مرداد زیبا و جدید خبرنگار کسی نیست چون پیامبران روزگار بدون وحی کسانی که حقیقت را آشکار می کنند روز خبرنگار بر پیام آوران مبارک متن تبریک روز خبرنگار ۱۷ مرداد زیبا و جدید خبرنگار یعنی حامی انسان ها در برابر غیر انسان ها خبرنگار یعن...

ادامه مطلب