جریان سقوط شهاب سنگ در ایران – قائمشهر در اردیبهشت ۹۷

جریان سقوط شهاب سنگ در ایران - قائمشهر در اردیبهشت 97

تعداد بازدید: 60 جریان سقوط شهاب سنگ در ایران – قائمشهر در اردیبهشت ۹۷ انفجاری بزرگ و ترسناک در قائمشهر مازندران همه را غافلگیر کرد این انفجار عجیب در هاله ای از معما گیر کرده […]

واقعیت مشاهده شی نورانی عجیب در تهران و دیگر نقاط ایران

مشاهده شی نورانی

تعداد بازدید: 131 واقعیت مشاهده شی نورانی عجیب در تهران و دیگر نقاط ایران – ۲۴/۷/۹۶ واقعیت مشاهده شی نورانی عجیب در تهران و دیگر نقاط ایران در چند سال اخیر مشاهده شی نورانی عجیب […]