جریان قتل بنیتا در دادگاه و داستان محاکمه قاتل + عکس

قاتلان بنیتا در جریان دادگاه

تعداد بازدید: 269 جریان قتل بنیتا در دادگاه در یک داستان تلخ + عکس جریان قتل بنیتا در دادگاه و داستان محاکمه قاتل + عکس جزئیات پنهان مرگ بنیتا و دق کردن پدر و مادر […]

جزئیات پنهان مرگ بنیتا و دق کردن پدر و مادر نوزاد + عکس

مادر و پدر بنیتا نوزاد 8 ماهه کشته شده

تعداد بازدید: 715 چه کسی در مرگ بنیتا مقصر است. جزئیات پنهان مرگ بنیتا و دق کردن پدر و مادر نوزاد + عکس شاید بتوان گفت همه ما، همه جامعه ایران حکومتی که دزدان با […]