بایگانی برچسب ها: موجود فضایی

تحلیل رویت شی نورانی یا صدای عجیب در آسمان ایران و جهان

تحلیل رویت شی نورانی یا صدای عجیب در آسمان ایران و جهان

تحلیل رویت شی نورانی یا صدای عجیب در آسمان ایران و جهان آنچه که میبینیم را قبول کنیم یا آنچه که می گویند یا آنچه می دانیم دیدن اشیا نورانی یا صدا های عجیب در آسمان تنها مختص به ایران نیست تحلیل رویت شی نورانی یا صدای عجیب در آسمان ایران و جهان این اتفاقات هر چند سالی در مناطقی از جهان رخ می دهد و بعد ناپدید می شود در بررسی این موضوع باید مباحث و جزئیات بسیاری را در نظر گرفت که منجر به یک نتیجه و نظر قوی و با اعتماد نسبت به این موضوع پیدا...

ادامه مطلب

موجود فضایی با کشف منبع سیگنال غیر معمول تقویت شد

موجود فضایی با کشف منبع سیگنال غیر معمول تقویت شد

یک سیگنال غیرمعمول که از سیاره تحت عنوان کوتوله قرمز ۱۲۸ دریافت شده بود، منشاء زمینی داشته است. ۳۱ تیر ۱۳۹۶ موجود فضایی با کشف منبع سیگنال غیر معمول تقویت شد به گزارش اسپوتنیک، در سایت دانشگاه پورتوریکو نوشته شده است که منشاء سیگنال دریافت شده از کوتوله قرمز ۱۲۸ در واقع ماهواره هایی بوده اند که در مدار ثابت قرار گرفته اند. دانشمندان گفته اند که هنوز ما احتمالات دیگر را کنار نگذاشته ایم و در حال بررسی پدیده های مشابه هستیم. سال ۲۰...

ادامه مطلب