تحلیل رویت شی نورانی یا صدای عجیب در آسمان ایران و جهان

تصویر ارسالی از شی نورانی توسط مردم به باشگاه خبرنگاران

تعداد بازدید: 133 تحلیل رویت شی نورانی یا صدای عجیب در آسمان ایران و جهان آنچه که میبینیم را قبول کنیم یا آنچه که می گویند یا آنچه می دانیم دیدن اشیا نورانی یا صدا […]

موجود فضایی با کشف منبع سیگنال غیر معمول تقویت شد

سیگنال فضایی

تعداد بازدید: 88 یک سیگنال غیرمعمول که از سیاره تحت عنوان کوتوله قرمز ۱۲۸ دریافت شده بود، منشاء زمینی داشته است. ۳۱ تیر ۱۳۹۶ موجود فضایی با کشف منبع سیگنال غیر معمول تقویت شد به […]