علت استعفای سیف رئیس بانک مرکزی چیه می تواند باشد ؟

علت استعفای سیف رئیس بانک مرکزی چیه می تواند باشد ؟
بهمن احمدی امویی از روزنامه‌ نگاران اصلاح طلب نزدیک به دولت در توئیتر خود از استعفای ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی خبر داد و نوشت:
دولت استعفای سیف را پذیرفته و در حال رایزنی برای انتخاب جایگزین او است.

علت استعفای سیف رئیس بانک مرکزی چیه می تواند باشد ؟

علت استعفای سیف رئیس بانک مرکزی چیه می تواند باشد ؟
علت استعفای سیف رئیس بانک مرکزی چیه می تواند باشد ؟

خبر‌ها حاکی از آن است که دولت استعفای سیف را پذیرفته و در حال انتخاب جایگزین اوست،
سیف دلار را ۳۰۰۰تومن تحویل گرفت و ۷۰۰۰تومن تحویل داد
پیش تر در برخی شنیده‌ها از نهاوندیان به عنوان گزینه جایگزین سیف نام برده شده بود.
منبع: تسنیم
استعفای سیف در پشت پرده و در سکوت خبری در حال انجام است

علت استعفای سیف رئیس بانک مرکزی

اینکه چرا سیف استعفا داده است و قبول هم شده خیلی پیچیده نخواهد بود
عدم ثبات ارز و خارج شدن کنترل دلار می تواند دلیل اصلی این استعفا باشد
استعفا دادن در ایران خیلی مرسوم نیست اما استعفای بانک مرکزی نشان می دهد که اوضاع به چنان وضعی رسیده است که دیده اند با عوض کردن ها  استعفا ها شاید بتوانند درصدی از وضعیت وخیم را آرام کنند.